Oferta

Nasza oferta obejmuje:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków komunalnych
Budowę i remont sieci i przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych
Budowę i remont dróg, chodników i placów
Usługi transportowe i roboty sprzętem
Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Roboty porządkowe, utrzymanie terenów zieleni, ukwiecenia, pielęgnacja i wycinka drzew
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów
Dowóz wody
Sprzedaż worków na śmieci

 

Copyrights © 2014 ZGK Tymbark
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: E-project24.pl - Strony internetowe w 24h